Kredyt hipoteczny a rozwód?

Kwestie majątkowe zawsze budzą wiele emocji i stanowią przyczynę sporów, które są bardzo ciężkie do rozwiązania. Wspólne życie, wspólne mieszkanie, wspólny kredyt. Nagle po rozwodzie słowo „wspólne” między były już małżonkami przestaje istnieć. Co w takiej sytuacji zrobić z kredytem ?

Fakt zakończenia małżeństwa, nie świadczy o tym , że zakończeniu uległo również spłacanie kredytu. Małżonkowie nadal są dłużnikami banku, którzy nie mogą być zwolnieni z spłaty kredytu.

Po rozwodzie następuje nie tylko podział majątku, ale również podział zobowiązań. I co najważniejsze, sąd nie posiada prawa ingerowania w umowy małżonków podpisane z bankiem. Istnieją sytuacje w których sąd może zgodzić się na spłatę kredytu tylko przez jednego małżonka pod warunkiem, że jego dochody są duże i zostanie zawarte między małżonkami porozumienie, zgodnie z którym jedna ze stron otrzyma całą nieruchomość i co za tym idzie cały kredyt do spłaty.