Pozew z orzekaniem o winie czy bez?

Decyzja o podjęciu kroków zmierzających do wytoczenie procesu rozwodowego zawsze wiąże się z masą negatywnych emocji. Niezadowoleni ze swojego dotychczasowego życia małżonkowie, decydują się na rozłąkę. W państwie prawa, rozwód możliwy jest wyłącznie na drodze sądowej, a rozwieść można się na dwa sposoby, które różnią się między sobą zasadniczo i niosą ze sobą różne skutki dla partnerów.

Rozwód z Orzekaniem o winie lub bez orzecznictwa? Jaka jest różnica?

Skierowanie do sądu pozwu o rozwód bez orzekania o winie jednego lub obu małżonków jest prowadzone w krótkim czasie i bez niepotrzebnego wyciągania tak zwanych „brudów” z życia prywatnego małżonków. W tym przypadku sprawa przebiega szybko i bezproblemowo, a rozwód jest udzielany na ogół już na drugiej rozprawie sądowej. Wynika to z faktu, że sąd nie prowadzi postępowania dowodowego w celu ustalenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego.

Małżonkowie decydując się na porozumienie w postaci zgodnego rozwodu, przystępują do procesu w sposób zdecydowany i bez prób osądzania drugiej osoby. Sąd zostaje o tym poinformowany wcześniej i zgodnie z prośbą małżonków decyduje się prowadzenie rozwodu bez orzekania o winie jakiejkolwiek ze stron.

Istnieje również możliwość, że sąd, zgodnie z przyjętym prawem może sam orzec o braku winy po zapoznaniu się z dowodami sprawy rozwodowej.

Rozwód bez orzekania winy trwa o wiele szybciej, przez co jest o wiele bardziej ekonomiczny i nie tworzy negatywnych relacji oraz emocji między stronami.

Należy jednak pamiętać, iż rozwód bez orzekania o winie wiążę się z obowiązkiem alimentacyjnym między rozwiedzionymi już małżonkami, który wygasa dopiero 5 lat od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Powszechnie wiadomym jest, że o alimenty może ubiegać się wyłącznie małżonek żyjący w niedostatku, który nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb egzystencjalnych.

Z kolei rozwód z orzeczeniem o winie jednego lub obu współmałżonków stanowi na ogół dość nieprzyjemną formą procesu rozwodowego.

Zwykle tego typu proces dotyczy chęci uzyskania najkorzystniejszej wartości materialnej lub wziąć pod wątpliwość ojcostwo lub macierzyństwo drugiego z partnerów. Z racji orzecznictwa o winie, proces sądowy przebiega długo i może rozciągnąć się w bardzo długim czasie oraz przynosi bardzo wiele negatywnych emocji oraz zaognionych relacji między obiema stronami konfliktu. Osoby przystępujące do takiego procesu zwykle chcą oczernić swojego dotychczasowego partnera i za wszelką cenę wygrać, aby uzyskać dla siebie jak najlepszą wartość majątkową lub zdobyć opiekę na dziećmi.

O tym, czy małżonek ponosi winę za rozpad małżeństwa decyduje brak wywiązywania się z obowiązków i zasad współżycia społecznego. Do zachowań które przesądzają o winie małżonka zalicza się między innymi zdradę, alkoholizm, agresję psychiczną oraz fizyczną wobec małżonka, czy niepokrywanie kosztów utrzymania dzieci i domu.

W tej sytuacji rodzi się jednak pytanie jak udowodnić winę?

Przede wszystkim pod uwagę w rozwodzie z orzeczeniem pod winę będą brane takie dokumenty jak nagrania, obdukcje, raporty policyjne, zeznania świadków, maile oraz smsy.

Uznanie winy małżonka może dać możliwość ubiegania się o alimenty. Ponad to, będzie on zobowiązany do pokrycia kosztów procesu.

Profesjonalista zawsze potrzebny

W jakikolwiek sposób współmałżonkowie zdecydują się rozwieść, bez względu na okoliczności oraz sytuację, nie można zapomnieć o tym, że podczas procesu, który napiętnowany jest tak naprawdę konfliktem obu partnerów, wymagana jest pomoc specjalisty, który będzie potrafił pomóc nam podczas tego trudnego okresu w sprawach prawnych.