• Rozwody Kraków Adwokat Michał Słomka
    Profesora Władysława Szafera 9/46, Kraków
  • Rozwody Kraków Adwokat Michał Słomka
    Profesora Władysława Szafera 9/46, Kraków

Adwokat Rozwodowy

Co zrobić w sytuacji gdy dziecko nie chce się spotykać z rodzicem?

blog rozwodowy władza rodzicielska

Wyrok rozwodowy w sprawie, w której pojawiają się małoletni zawiera w sobie rozstrzygnięcie dotyczące władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem. Co ciekawe, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywanie kontaktów z małoletnim po rozwodzie może zostać określony w oparciu o zgodne porozumienie rodziców dziecka.

Co jednak w przypadku, gdy dziecko nie chce spotykać się z rodzicem?

Różnica pomiędzy władzą rodzicielską a kontaktem z dzieckiem

Zacznijmy od tego, że władza rodzicielska nad dzieckiem przysługuje co do zasady obojgu rodzicom, aż do ukończenia przez dziecko pełnoletności. W wyjątkowych przypadkach rodzic może zostać tej władzy pozbawiony lub ograniczony w jej wykonywaniu.

Nieco inaczej jest w przypadku kontaktów z dzieckiem – jest to bowiem osobista styczność z małoletnim, która w praktyce nie jest regulowana, gdy występuje pełna władza rodzicielska występująca zarówno po stronie matki, jak i ojca dziecka.

W przypadku ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd musi orzec o sposobie kontaktów z małoletnim – ingerencja w zakres władzy rodzicielskiej nie powoduje bowiem ustania prawa do osobistej styczności rodzica ze swoim dzieckiem.

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie

Rozwody, w których pojawiają się małoletnie dzieci powodują najczęściej, że po wyroku potomstwo mieszka w zasadzie tylko z jednym rodzicem. Drugi rodzic zostaje najczęściej ograniczony w swojej władzy rodzicielskiej i zostają mu wyznaczone konkretne terminy spotkań z córką lub synem.

Oczywiście powierzenie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom jest prawnie możliwe, choć w praktyce rzadziej spotykane. Może bowiem to nastąpić jedynie wówczas, gdy rozwodzący się rodzice przedstawią stosowne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania z dzieckiem kontaktów, a z okoliczności sprawy wynika, że ich dotychczasowe wzajemne kontakty i stosunek do dziecka, dają szansę prawidłowego wykonywania przez nich wspólnie władzy rodzicielskiej po orzeczeniu rozwodu.

Zdecydowana większość przypadków dotyczy jednak sytuacji, w których jeden z rodziców ma w pewnym sensie ograniczone kontakty ze swoim dzieckiem – kontakty odbywają się wg konkretnego grafiku (np. spotkania co drugi weekend lub w oznaczone dni miesiąca).

Problem pojawia się jednak, gdy dziecko nie chce spotykać się z rodzicem, który ma pełne prawo do kontaktów z synem lub córką.

Czy można zmienić sposób kontaktów z dzieckiem?

Ustalenie sposobów i częstotliwości kontaktów rodzica z dzieckiem może być modyfikowane w zależności od potrzeb rodziców i ich dzieci. Oczywiście przy dobrych relacjach wszystkich członków rodziny, zwiększenie liczby kontaktów, niż faktycznie orzeczone przez sąd nie będą stanowiły żadnego problemu.

Dużo gorzej jest, gdy dziecko nie chce w ogóle spotykać się ze swoim ojcem lub matką. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele – do najczęstszych należą jednak manipulacja lub zastraszanie ze strony jednego z rodziców.

Sposób kontaktów z dzieckiem może być zmieniony, w tym celu składa się wniosek o zmianę postanowienia ustalającego takie kontakty. Zmiana rozstrzygnięcia polega na tym, że sąd postanowieniem zmienia terminy czy częstotliwość spotkań rodzica z dzieckiem, jeżeli uzasadniają to okoliczności (np. jedno z rodziców, z którym dziecko nie przebywa stale, zmieniło pracę i spotkania w dotychczasowych terminach są niemożliwe).

Zmiana rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów może polegać także na tym, że sąd zniesie poszczególne zakazy bądź inne środki i np. zezwoli na spotykanie się z dzieckiem bez obecności drugiego z rodziców albo opiekuna czy zezwoli na zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu.

Każdorazowo wniosek o zmianę rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów z dzieckiem można złożyć, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. Prawomocność orzeczenia, w którym ustalono formę i częstotliwość kontaktów nie stoi na przeszkodzie takiemu wnioskowi.

Kurator przy kontaktach z dzieckiem

Jeśli dziecko nie chce spotykać się z rodzicem, w pierwszej kolejności należy ustalić dokładną przyczynę takiego stanu rzeczy. Zmuszanie małoletniego do kontaktów z ojcem lub matką może być bardzo niebezpieczne – zdrowie psychiczne dziecka może być wówczas trwale uszkodzone.

Warto też zaznaczyć, że nieprawidłowości w wykonywaniu prawa do kontaktów przysługującego rodzicowi, któremu nie została powierzona piecza nad osobą dziecka, nie mogą prowadzić do pozbawienia władzy rodzicielskiej rodzica, który utrudnia kontakty.

Po ustaleniu dokładnej przyczyny niechęci dziecka do spotkań z drugim rodzicem, dopiero wtedy można podjąć odpowiednie działania. Jeśli rodzic, któremu przysługuje prawo kontaktów nie zawinił w danej sytuacji, pomocna może być wizyta małoletniego u psychologa.

Jeśli jednak, wina pojawi się po stronie takiego rodzica, to konieczna będzie zmiana formy dotychczasowych kontaktów lub zawnioskowanie o ich całkowite zakazanie.

Jednym z rozwiązań jest także wniosek o to, by kontakty z dzieckiem odbywały się przy obecności kuratora lub drugiego rodzica (tego, który sprawuje faktyczną pieczę nad małoletnim). Warto zaznaczyć, że sąd modyfikując kwestię kontaktów może:

  • zakazać spotykania się z dzieckiem;
  • zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
  • zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;
  • ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
  • zakazać porozumiewania się na odległość.

Adwokat może pomóc w ustaleniu kontaktów z dzieckiem

Kwestia wykonywania kontaktów z małoletnim dzieckiem jest bardzo delikatna. Stąd też niezbędna wydaje się pomoc doświadczonego prawnika, który doradzi w jaki sposób rozwiązać problem niechęci dziecka do jednego z rodziców.

Nasz adwokat jest w stanie zaoferować pełne merytoryczne wsparcie w sprawach z tego zakresu – oczywiście przy zachowaniu pełnej poufności i wszystkich standardów zawodowych.

Powiązany artykuł: Prawo rodzinne

Zadzwoń i zapytaj o naszą ofertę!

W Krakowie od ponad 12 lat specjalizujemy się w rozwodach i prawie rodzinnym.

Jak trafić do Kancelarii?

Rozwody Kraków Adwokat Michał Słomka

Profesora Władysława Szafera 9/46
31-543 Kraków

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00
Sobota - Niedziela Nieczynne

Kancelaria znajduje się w najbliższym sąsiedztwie sądu w Krakowie, co niewątpliwie pozwala na szybszą i sprawniejszą obsługę Klientów oraz niezwłoczne podejmowanie pilnych czynności sądowych.

Ocena Google
4.8
Na podstawie 17 recenzji
×