Jak udowodnić, że małżonek jest alkoholikiem?

Problemy alkoholowe są dosyć często spotykaną przyczyną rozwodów w Polsce. Z reguły wiąże się to także z przemocą domową i trwonieniem wspólnego majątku.

Pojawienie się uzależnienia od alkoholu, choć istotne dla sprawy rozwodowej, samo z siebie nie przesądzi o rozwiązaniu małżeństwa. Niezbędne jest bowiem wykazanie przed sądem, że jedna ze stron ma problem z alkoholem, który doprowadził do rozkładu pożycia.

Czy alkohol może być przyczyną rozwodu?

Każde uzależnienie może być potencjalną przyczyną rozwodu – do najczęściej spotykanych zaliczamy przy tym problem z alkoholem, narkotykami, lekami lub hazardem. Istotne jest jednak, aby alkoholizm był bezpośrednią przyczyną trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

W przeciwnym wypadku, jeśli małżeństwo da się uratować stosując np. terapię psychologiczną, sąd nie orzeknie rozwodu. Trwałość i zupełność rozkładu pożycia oznacza w tym przypadku, że związku nie da się już uratować.

Zasadniczy problem pojawiający się z alkoholizmem, jako przyczyną rozwodową jest taki, że nie zawsze łatwo jest go udowodnić przed sądem. Osoby uzależnione od alkoholu często negują swój problem i nie współpracują na sali sądowej.

Małżonek, który chciałby rozstać się z alkoholikiem nierzadko napotyka trudności podczas postępowania sądowego – jak bowiem przekonać sąd o tym, że ktoś nadużywa alkoholu i doprowadziło to do rozpadu związku? Słowa czasami mogą nie wystarczyć.

Jak udowodnić winę rozwodową?

Jeśli rozwód miałby zostać orzeczony bez winy któregokolwiek z małżonków, to sprawa nie powinna być trudna. Zdarzają się bowiem przypadki, w których uzależniony od alkoholu zgadza się na rozstanie i bez problemu zgodzi się na szybki rozwód. Życie pisze jednak różne scenariusze i alkoholicy nie zawsze są tak ugodowi, jakbyśmy chcieli.

Alkoholizm, który doprowadził do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego z pewnością będzie wystarczającą przesłanką rozwodową dla sądu, o ile oczywiście związek pomiędzy uzależnieniem a rozpadem związku zostanie udowodniony.

Jak tego dokonać? Przydatne będą oczywiście wszelkiego rodzaju zaświadczenia lekarskie i historia choroby. W nielicznych przypadkach udaje się zdobyć tego rodzaju dokumentację – część alkoholików podejmuje bowiem próby leczenia w różnego rodzaju ośrodkach. Nie ma przy tym znaczenia, czy leczenie uzależnienia miało miejsce w publicznej placówce opieki zdrowotnej czy też w prywatnym ośrodku.

Czy dokumentacja medyczna wystarczy do udowodnienia uzależnienia?

Odpowiadając na powyższe pytanie – niestety nie zawsze. Spora część alkoholików nie podejmuje żadnych prób leczenia, część zaś będzie dysponowała zaświadczeniami o rzekomo udanej terapii (która z czasem przestała być skuteczna). Czy w takim przypadku szanse na uzyskanie rozwodu są przekreślone? Nie, ponieważ zamiast dokumentacji medycznej można wykorzystać inne środki, takie jak choćby zeznania świadków, a niekiedy nawet i dokumentacja policyjna.

Uzależnienie od alkoholu bardzo często wiąże się z domowymi awanturami i przemocą. Jeśli do takich zdarzeń dochodzi w miarę często i regularnie, sąsiedzi lub znajomi z pewnością będą w stanie pomóc udowodnić winę alkoholika w sądzie. Obdukcje lekarskie lub raporty policyjne także będą wartościowymi materiałami, które potwierdzą wersję niewinnego małżonka.

W przypadku, gdy z alkoholizmem związane jest trwonienie majątku wspólnego, zeznania świadków również będą bardzo przydatne.

Jak powołać świadka na rozprawę rozwodową?

Aby skorzystać z pomocy świadków na rozprawie rozwodowej, należy ich odpowiednio włączyć do postępowania sądowego. Robi się to najczęściej poprzez umieszczenie stosownego wniosku dowodowego już w pozwie rozwodowym. Podajemy wówczas dane świadka (wraz z danymi adresowymi), którego zeznania chcielibyśmy wykorzystać. Istotne jest także wskazanie na jaką okoliczność powołujemy zeznania danej osoby np. na okoliczność udowodnienia choroby alkoholowej małżonka lub stosowania przez niego przemocy domowej.

Podobnie postępujemy w przypadku dokumentacji potwierdzającej uzależnienie od alkoholu – w pozwie rozwodowym wpisujemy wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu np. z dokumentacji lekarskiej świadczącej o chorobie alkoholowej małżonka.

Wnioski dowodowe mogą być także składane ustnie w toku rozprawy, ewentualnie w osobnych pismach procesowych składanych w toku postępowania. Najczęstszą praktyką jest jednak umieszczanie ich w pozwie rozwodowym, czyli na pierwszym etapie sprawy.

Czy sąd uwzględni wniosek dowodowy?

Co do zasady prawie wszystkie wnioski dowodowe są uwzględnianie przez sądy. Jeżeli jednak uzna, że dana kwestia została już w sposób dostateczny udowodniona lub Twój dowód zmierza jedynie do spowodowania zwłoki w postępowaniu, wniosek nie będzie uwzględniony. Podobnie niedopuszczalne jest prowadzenie dowodów na fakt, który nie ma istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Odnosząc powyższe do kwestii udowodnienia alkoholizmu małżonka na sprawie rozwodowej, powoływanie 30 świadków na jedną okoliczność nie ma większego sensu i tylko znacząco wydłużyłoby postępowanie sądowe. Podobnie będzie ze zbyt dużą dokumentacją medyczną – nie ma sensu powoływać wszystkich zaświadczeń lekarskich, jeśli nie wymaga tego dana sprawa.

Czy prawnik jest potrzebny przy rozwodzie?

Ocena co może być przydatne do udowodnienia alkoholizmu małżonka na sprawie rozwodowej nie jest aż taka prosta, jak mogłoby się wydawać. Z uzależnieniem wiąże się bowiem szereg różnych innych okoliczności, a to wymaga zastosowania odpowiedniej taktyki procesowej. W jednej sprawie wystarczające będzie zwykłe zeznanie świadka, w innej zaś potrzebna dokumentacja medyczna.

Samodzielne rozstrzyganie o wnioskach dowodowych i próba ich sformułowania nie będzie dobrym pomysłem, gdy nie ma się doświadczenia procesowego. Warto więc pomyśleć o pomocy profesjonalisty – nasz adwokat będzie w stanie sporządzić listę koniecznych wniosków dowodowych w danej sprawie rozwodowej, dopiero jednak po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności.

Decydując się na rozwód z alkoholikiem, lepiej już na samym początku zadbać o wsparcie prawnika, który zna się na rzeczy. Pozwoli to nam uniknąć wielu niepotrzebnych zawirowań na sali sądowej, a w ostateczności przyczyni się do szybszego uzyskania wyroku rozwodowego.

Adwokat Kraków - mecenas Michał Słomka

Profesjonalna pomoc adwokata

Nasza kancelaria oferuje profesjonalne wsparcie i kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania rozwodowego.

Pierwszy raz u adwokata?

Sprawdź od czego zacząć i jak wygląda pierwsza konsultacja z naszym adwokatem.