Jak ustalić wysokość alimentów?

Powszechnie przyjęło się, że świadczenia alimentacyjne ustalane są w odpowiedniej sumie pieniężnej. Uprawniony do ich otrzymywania musi wskazać konkretną kwotę, którą będzie mu płacił zobowiązany do alimentów. Nie zawsze jest to proste zadanie – trzeba bowiem uważać, aby nie podać zbyt niskiej, ani zbyt wysokiej stawki.

Jak uzyskać alimenty?

Świadczenia alimentacyjne mogą być uzyskana na 2 różne sposoby – umownie lub drogą sądową.

Pierwsza możliwość pojawia się, gdy uprawniony i zobowiązany do alimentacji zgadzają się zarówno co do obowiązku opłacania tego rodzaju świadczeń, jak i co do ich konkretnej wysokości.

Druga opcja występuje, gdy istnieje spór pomiędzy stronami – tak w kwestii ogólnego prawa do alimentów, jak i ustalonej wysokości świadczeń.

Alimenty, które powstały na drodze umowy nie wymagają dokładniejszego omówienia. W tym przypadku strony potrafią się ze sobą porozumieć i samodzielnie określają wysokość świadczeń. To w ich interesie leży wypracowanie takiej kwoty alimentów, która będzie odpowiadać obu stronom. Dużo trudniej jest, gdy sprawa trafia do sądu.

Sądowe ustalenie alimentów

Sprawa alimentacyjna bardzo często pojawia się w postępowaniu rozwodowym. Uprawnionym do alimentacji jest wtedy zazwyczaj wspólne małoletnie dziecko stron, czasami też jeden z małżonków. O alimenty można także starać się w ramach odrębnej sprawy – także po rozwiązaniu małżeństwa.

Podstawowym obowiązkiem uprawnionego do alimentów jest wskazanie jakiej kwoty domaga się od zobowiązanego. Teoretycznie można także żądać innego rodzaju świadczeń, jeśli tylko przyczynią się do utrzymania uprawnionego do alimentacji (np. żywności, ubrań, opału, leków itd.).

W praktyce zdecydowana większość spraw o alimenty skupia się jednak na konkretnych sumach pieniężnych (tak jest po prostu wygodniej).

Od czego zależy wysokość alimentów?

Wysokość świadczeń alimentacyjnych zależy tak naprawdę od 2 czynników – od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Każdy z tych elementów podlega wnikliwemu badaniu przez sąd.

Usprawiedliwione potrzeby zależą od wieku, stanu zdrowia i dotychczasowego poziomu życia uprawnionego do alimentacji. Zaliczmy tutaj wszelkie koszty związane z wyżywieniem, edukacją, wypoczynkiem, ochroną zdrowia czy wreszcie korzystaniem z mediów (prąd, gaz, woda, telewizja, internet).

Jak wykazać swoje potrzeby?

Aby ustalić możliwie jak najbardziej precyzyjną kwotę świadczeń alimentacyjnych najlepiej zrobić to poprzez obliczenie miesięcznych kosztów utrzymania uprawnionego, a następnie udokumentować je stosownymi zaświadczeniami, fakturami VAT, rachunkami itd. Comiesięczne wydatki wskazane wprost w rachunkach z pewnością pomogą w ustaleniu dokładnej kwoty alimentów – pomogą także udowodnić żądania przed sądem.

Wysokość alimentów nie może pozostawać jednak w oderwaniu od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do tych świadczeń. Czasami zdarza się, że po rozwodzie małżonek, który ma być obciążony alimentami traci swoją dotychczasową pozycję zawodową i społeczną. To z kolei przyczynia się do pogorszenia jego stopy życiowej.

Jeśli więc zobowiązany ma mniejsze możliwości dochodowe i nie posiada dużego majątku, to wysokie koszty życia uprawnionego nie będą wystarczającą przesłanką dla sądu, aby orzec spore alimenty. Zobowiązany musi bowiem posiadać środki także dla swojego utrzymania oraz swojej ewentualnej nowej rodziny.

Alimenty nie mogą więc doprowadzić do zubożenia zobowiązanego. Wysokość świadczeń alimentacyjnych trzeba więc odnieść do zarobków zobowiązanego oraz posiadanych przez niego składników majątkowych takich, jak nieruchomości, wyposażenie mieszkań, kosztowności, samochody itd.

Na alimenty wpływają obecne potrzeby

Szczególnie istotną informacją jest to, że ustalanie wysokości świadczeń alimentacyjnych musi być dokonywane w oparciu o aktualne potrzeby uprawnionego i możliwości zobowiązanego. Nie można więc spekulować, co do ewentualnego powiększenia wydatków uprawnionego w niedalekiej przyszłości lub też zwiększenia się dochodów zobowiązanego.

Dla sądu liczą się bieżące potrzeby osoby, która ma otrzymywać tego rodzaju świadczenia, a nie te, które mogą pojawić się powiedzmy za 10 lat. Podobnie jest w przypadku zobowiązanego do alimentacji – nie możemy zawyżać alimentów tylko w oparciu o to, że zobowiązany wkrótce rozpocznie dochodową pracę lub odziedziczy spory majątek.

Co jednak, jeśli części aktualnych potrzeb nie jesteśmy w stanie wykazać rachunkami? W takim przypadku można oprzeć się na zeznaniach uprawnionego (lub jego przedstawiciela ustawowego). Pomocne może okazać się również wsparcie świadków.

Pomoc w ustaleniu wysokości alimentów

Sprawy alimentacyjne nie są proste – zwłaszcza jeśli nie posiada się doświadczenia w tej materii. Decydując się alimenty warto zasięgnąć porady wykwalifikowanego prawnika. Nasz adwokat pomoże ustalić dokładną wysokość tych świadczeń, podpowie także jak prawidłowo wykazać swoje usprawiedliwione potrzeby przed sądem.

Dobry prawnik zajmie się wszelkimi formalnościami, tak aby strona przyszłego postępowania nie musiała się niczym martwić.

Adwokat Kraków - mecenas Michał Słomka

Profesjonalna pomoc adwokata

Nasza kancelaria oferuje profesjonalne wsparcie i kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania rozwodowego.

Pierwszy raz u adwokata?

Sprawdź od czego zacząć i jak wygląda pierwsza konsultacja z naszym adwokatem.