Kontakt

Aby umówić się na konsultacje z adwokatem prosimy o wcześniejszy telefon do kancelarii celem rezerwacji terminu. 

W przypadku pytań, za pomocą poniższego formularza mogą Państwo skontaktować się z sekretariatem naszej Kancelarii. 

Formularz Kontaktowy

Niniejsza korespondencja wraz ze wszystkimi załączonymi do niej plikami zawiera poufne informacje, chronione tajemnicą adwokacką oraz przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata. Zapoznanie się, kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystanie lub ujawnienie treści korespondencji lub załączonych plików przez osobę niebędącą jej adresatem jest niedozwolone.

Informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Michał Słomka z siedzibą w Krakowie (31-543), przy ul. Szafera 9/46, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 675-127-89-63. Przetwarzamy Państwa dane na potrzeby wykonania umowy zawartej z Państwem lub podjęcia działań, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO) oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji umowy, a po tym czasie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień możecie Państwo kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: [email protected]

Jednocześnie wskazuję, że rozpoczynając i prowadząc korespondencję mailową z administratorem oświadczacie Państwo, że macie świadomość w zakresie zagrożeń jakie niesie prowadzenie korespondencji mailowej oraz wyrażacie zgodę na jej prowadzenie, w tym na umieszczanie w treści wiadomości i załączników danych dotyczących Państwa osoby. Informuję także, że dane przekazane przez Państwa w korespondencji mailowej uznaje się za upublicznione w rozumieniu RODO. Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Rozwody Kraków Adwokat Michał Słomka​
Profesora Władysława Szafera 9/46
31-543 Kraków
NIP:  675-127-89-63; REGON: 122736206

+48 784 425 405
[email protected]
www.rozwody.krakow.pl
blog: www.rozwody.krakow.pl/blog