Oferta

Rozwody Kraków Adwokat Michał Słomka

W swojej praktyce zawodowej prowadziliśmy kilkaset postępowań sądowych z zakresu prawa rodzinnego, procesów rozwodowych, spraw o alimenty, spraw o podział majątku małżonków czy też takich związanych z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi. 

Obszar działania

  • sprawy o rozwód, separację, sprawami o alimenty na dzieci i na małżonka (ustalenie zobowiązań małżonków po rozwodzie lub separacji, reprezentacja przed sądem na każdym etapie postępowania)
  • sprawy o podział majątku (podział majątku po rozwodzie, podział mieszkania, wspólne kredyty zaciągnięte w trakcie małżeństwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej, reprezentacja przed sądami wszelkich instancji)
  • spory dotyczące ustalenia własności w przedsiębiorstwach prowadzonych przez małżonków
  • spory dotyczące nakładów na majątek osobisty małżonków
  • sprawy związane z wierzycielami jednego z małżonków
  • sprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi (uregulowanie kontaktów z dziećmi, pozbawienie praw rodzicielskich, ograniczenie władzy rodzicielskiej)
  • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka oraz unieważnienie uznania dziecka (prowadzenie postępowań sądowych, ustalenie ojcostwa oraz alimenty)
  • sprawy dotyczące ustanowienia opieki oraz kurateli (ubezwłasnowolnienie całkowite, ubezwłasnowolnienie częściowe, ustanowienie opiekuna, ustanowienie kuratora)

Koszt prowadzenia sprawy jest uzależniony od stopnia jej skomplikowana, oraz przewidywanego czasu jej trwania. Przykładowy koszt rozwodu bez orzekania o winie rozpoczyna się od 1230 zł brutto (cena zawiera 23% podatek VAT).

Opłata zawiera sprawę rozwodową lub o separację, ustalenie opieki rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z dziećmi, alimentację, w tym orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Porady Prawne

Oferujemy pełną poradę prawną z zakresu prawa rodzinnego, spraw rozwodowych i o separację, spraw rodzicielskich, spraw związanych z podziałem majątku. Koszt porady w Kancelarii wynosi 150 zł brutto (cena zawiera 23% VAT).

Pisanie Pozwów

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w profesjonalnym przygotowywaniu pozwów, wniosków, wezwań i innych pism procesowych. Koszt przygotowania pozwu lub innego pisma rozpoczyna się od 369 zł brutto (cena zawiera 23% VAT).