Oferta

W swojej praktyce zawodowej przeprowadziliśmy kilkaset postępowań sądowych z zakresu prawa rodzinnego, procesów rozwodowych, spraw o alimenty, spraw o podział majątku małżonków czy też takich związanych z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi. 

Obszar działania

  • sprawy o rozwód, separację, sprawami o alimenty na dzieci i na małżonka (ustalenie zobowiązań małżonków po rozwodzie lub separacji, reprezentacja przed sądem na każdym etapie postępowania)
  • sprawy o podział majątku (podział majątku po rozwodzie, podział mieszkania, wspólne kredyty zaciągnięte w trakcie małżeństwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej, reprezentacja przed sądami wszelkich instancji)​
  • spory dotyczące ustalenia własności w przedsiębiorstwach prowadzonych przez małżonków
  • spory dotyczące nakładów na majątek osobisty małżonków
  • sprawy związane z wierzycielami jednego z małżonków​
  • sprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi (uregulowanie kontaktów z dziećmi, pozbawienie praw rodzicielskich, ograniczenie władzy rodzicielskiej)​
  • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka oraz unieważnienie uznania dziecka (prowadzenie postępowań sądowych, ustalenie ojcostwa oraz alimenty)
  • sprawy dotyczące ustanowienia opieki oraz kurateli (ubezwłasnowolnienie całkowite, ubezwłasnowolnienie częściowe, ustanowienie opiekuna, ustanowienie kuratora)
Adwokat Kraków - mecenas Michał Słomka

Profesjonalna pomoc adwokata

Nasza kancelaria oferuje profesjonalne wsparcie i kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania rozwodowego. Rozwodami, Alimetami oraz sprawami z zakresu prawa  rodzinnego zajmujemy się od 7 lat. W tym czasie przeprowadziliśmy setki spraw, pomagając naszym klientom uzyskać satysfakcjonujące rozwiązania w trudnych rodzinnych sprawach.

W celu umówienia się konsultację z adwokatem Michałem Słomką, prosimy o wcześniejszy telefon celem ustalenia dostępnego terminu konsultacji.