Podział Majątku – Adwokat Kraków

Zawarcie małżeństwa oznacza na gruncie prawa polskiego, że pomiędzy małżonkami powstaje co do zasady tzw. ustawowa wspólność majątkowa. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby przed zawarciem związku, jak również i w trakcie jego trwania, zawarta została stosowna umowa majątkowa, która może skutkować brakiem majątku wspólnego. Umowa taka jest powszechnie określana mianem intercyzy. W zdecydowanej większości przypadków w polskich małżeństwach istnieje jednak ustrój ustawowej wspólności majątkowej. Wraz z rozwodem pojawia się konieczność podzielenia wspólnego majątku – praktyka pokazuje, że nie jest to aż tak prosta sprawa.

Podział majątku niewątpliwe wiąże się z pojęciem rozwodu, jednak nie oznacza to, że zawsze musi pojawić się w postępowaniu, którego przedmiotem będzie rozwiązanie małżeństwa. W dużej mierze, podział majątku jest bowiem dokonywany dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, tzn. w ramach odrębnej sprawy. Podział majątku dokonywany w trakcie postępowania rozwodowego nie jest częstym przypadkiem, a wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim czas trwania takiej sprawy. W rzeczywistości rozwód wraz z podziałem majątku może potrwać nawet o kilka lat dłużej, niż gdyby strony zdecydowały się na sam rozwód. Dokonywanie podziału dopiero po rozwiązaniu małżeństwa jest dużo praktyczniejsze i szybsze.

Podział majątku może odbyć się przy tzw. porozumieniu stron, jak i w sytuacji, gdy istnieje konflikt pomiędzy byłymi małżonkami. Pierwsza wersja jest dla stron dużo tańsza – opłata sądowa za pozew wraz ze zgodnym projektem podziału majątku wynosi bowiem 300 zł. W przypadku konfliktu za pozew trzeba będzie zapłacić już 1000 zł. Warto przy tym podkreślić, że zgodny podział majątku oznacza w praktyce dużo szybsze postępowanie i załatwienie całej sprawy niejako od ręki. Przy braku porozumienia w tej kwestii, podział może potrwać w sądzie nawet kilka dobrych lat.

Niezależnie od tego, czy byli małżonkowie chcą zgodnie dokonać podziału wspólnego majątku, pomoc dobrego prawnika w tego rodzaju sprawach z pewnością będzie bardzo przydatna. Doświadczony adwokat pomoże nie tylko przy sporządzeniu pozwu i załatwieniu wszelkich formalności, ale także wyjaśni wszelkie zawiłości prawne i będzie oparciem na sali sądowej.

Jako kancelaria świadcząca od wielu lat usługi w ramach spraw z zakresu podziału majątku, jesteśmy w stanie zaoferować Państwu pełne merytoryczne wsparcie w tej kwestii. Podpowiemy jak najskuteczniej i najszybciej dokonać podziału majątku wspólnego – nasze doświadczenie pomaga w doborze najwłaściwszej taktyki procesowej. Zachęcamy do kontaktu.

Adwokat Kraków - mecenas Michał Słomka

Profesjonalna pomoc adwokata

Nasza kancelaria oferuje profesjonalne wsparcie i kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania rozwodowego. Rozwodami, Alimetami oraz sprawami z zakresu prawa  rodzinnego zajmujemy się od 7 lat. W tym czasie przeprowadziliśmy setki spraw, pomagając naszym klientom uzyskać satysfakcjonujące rozwiązania w trudnych rodzinnych sprawach.

W celu umówienia się konsultację z adwokatem Michałem Słomką, prosimy o wcześniejszy telefon celem ustalenia dostępnego terminu konsultacji.