• Rozwody Kraków Adwokat Michał Słomka
    Profesora Władysława Szafera 9/46, Kraków
  • Rozwody Kraków Adwokat Michał Słomka
    Profesora Władysława Szafera 9/46, Kraków

Adwokat Rozwodowy

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?

blog rozwodowy ustalenie winy

Jedną z ważniejszych kwestii w sprawach rozwodowych jest ustalenie winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Tak naprawdę mamy ograniczoną liczbę możliwych wariantów w tym zakresie – sąd może bowiem orzec rozwiązanie małżeństwa z winy jednego małżonka, z winy obojga z nich lub bez winy którejkolwiek ze stron. Warto przy tym pamiętać, że wiele w tej kwestii zależy od woli stron toczącego się postępowania.

Konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie

Zacznijmy od tego, że zgodnie z obowiązującymi przepisami rozwieść można się wyłącznie przed sądem, choć co ciekawe na dwa różne sposoby. Pierwszy to pozew o rozwód bez orzekania o winie, drugi zaś obejmuje sporządzenie wniosku o stwierdzenie winy tylko jednego z małżonków lub obojga z nich.

Niewątpliwą zaletą rozwodu bez orzekania o winie jest szybkość załatwienia całej sprawy.

Sąd nie prowadzi wówczas żmudnego postępowania dowodowego, więc w praktyce rozwiązanie małżeństwa następuje już na pierwszej lub drugiej rozprawie. Nie zapominajmy jednak, że rozwód bez orzekania o winie wiążę się z obowiązkiem alimentacyjnym między rozwiedzionymi już małżonkami. Wygasa on dopiero po upływie 5 lat od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Powszechnie wiadomym jest, że w tej sytuacji o alimenty może ubiegać się wyłącznie małżonek żyjący w niedostatku (a więc wtedy, gdy nie może zaspokoić swoich podstawowych potrzeb egzystencjalnych).

Co oznacza rozwód z orzeczeniem o winie?

W przypadku rozwodu z orzeczeniem winy jednego lub obojga małżonków, sprawa jest zdecydowanie dłuższa – przeprowadzane jest bowiem postępowanie dowodowe. Tego rodzaju sprawy rozwodowe należą do niezbyt przyjemnej formy – każdy z małżonków walczy bowiem o uzyskanie dla siebie jak najkorzystniejszego wyroku, włączając w to także kwestię ustalenia komu i na jakich zasadach będzie przysługiwała władza rodzicielska oraz prawo do kontaktów ze wspólnymi małoletnimi dziećmi.

Warto przypomnieć, że rozwód z orzeczeniem o winie wyłącznie jednego małżonka oznacza, że małżonek, który nie został uznany za winnego rozpadu związku ma prawo żądać od wyłącznie winnego alimentów i to niezależnie od tego czy znajduje się w niedostatku.

Innymi słowy, osoba niewinna rozwodu ma prawo żądać dla siebie alimentów od winnego już wtedy, gdy na skutek wyroku rozwiązującego małżeństwo jej stopa życiowa uległa pogorszeniu.

Z kolei jeśli wina za rozpad małżeństwa zostanie przypisana obojgu małżonkom, to zgodnie z obowiązującymi przepisami byli małżonkowie mogą żądać wzajemnie od siebie alimentów, ale tylko wtedy, gdy znajdą się w niedostatku. Obniżenie stopy życiowej jednego z byłych małżonków, które nie doprowadza do niedostatku, nie pozwala wówczas na występowanie z żądaniem alimentacyjnym.

Orzekanie o winie

Ustalenie winy za rozkład pożycia małżeńskiego każdorazowo opiera się na postępowaniu dowodowym prowadzonym przez sąd. O tym, czy małżonek ponosi winę za rozpad małżeństwa decyduje brak wywiązywania się z obowiązków i zasad współżycia społecznego. Co może przesądzić o winie małżonka? Najczęściej będzie to zdrada, alkoholizm, narkomania, hazard, agresja psychiczna lub fizyczna wobec małżonka, a także niepokrywanie kosztów utrzymania dzieci i domu (łącznie z trwonieniem wspólnego majątku).

Orzekając rozwód z orzeczeniem o winie sąd winien ustalić czy występuje sprzeczność zachowania się albo postępowania małżonka z normami prawnymi lub zasadami współżycia, określającymi obowiązki małżonków, a sprzeczności tej towarzyszy umyślność lub niedbalstwo tegoż małżonka. Co więcej między takim zachowaniem lub postępowaniem małżonka, a powstałym rozkładem pożycia małżeńskiego musi istnieć związek przyczynowy.

Warto jednak zaznaczyć, że nie każde naruszenie obowiązków małżeńskich stanowić będzie o winie danego małżonka lecz tylko te, które miało wpływ na spowodowanie (bądź utrwalenie) rozkładu pożycia małżeńskiego (np. wieloletnie upijanie się lub trwonienie wspólnego majątku).

W jaki sposób skutecznie udowodnić winę za rozkład pożycia małżeńskiego przed sądem? Trzeba oczywiście dysponować wiarygodnymi i mocnymi dowodami. W praktyce najczęściej pomogą w tym nagrania, obdukcje lekarskie, raporty policyjne, zeznania świadków, korespondencja mailowa lub smsy drugiego małżonka. Pomocne będzie wszystko to, co pozwoli na przypisanie winy stronie toczącego się postępowania.

Nie bez znaczenia będzie także pomoc adwokata, który w umiejętny sposób przedstawi przed sądem zgromadzony materiał dowodowy. Pamiętajmy, że sąd nigdy nie orzeknie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego wyłącznie na samych twierdzeniach jednej ze stron.

Prawnik pomoże przy ustaleniu winy rozwodowej

Kodeksowi rodzinnemu i opiekuńczemu w kontekście rozkładu życia małżeńskiego nie jest znane pojęcie winy większej lub mniejszej, dla jej przypisania bowiem wystarczy każde zachowanie strony, które zasługuje na negatywną ocenę i które w jakimkolwiek stopniu przyczyniło się do rozkładu pożycia małżeńskiego.

Oczywiście nie oznacza to, że ustalenie winy za rozkład pożycia małżeńskiego jest zadaniem prostym.

Tym samym jeszcze przed wytoczeniem sprawy rozwodowej warto pomyśleć o wynajęciu doświadczonego prawnika rozwodowego, który ustali skuteczną strategię działania i pomoże odnieść sukces na sali sądowej. Decydując się na dobrego adwokata rozwodowego zyskujemy pewność, że na każdym etapie sprawy otrzymamy odpowiednie wsparcie – oczywiście pod warunkiem, że opłacony prawnik dobrze zna się na prowadzeniu spraw rozwodowych.

Powiązany artykuł: Argumenty rozwodowe

Zadzwoń i zapytaj o naszą ofertę!

W Krakowie od ponad 12 lat specjalizujemy się w rozwodach i prawie rodzinnym.

Jak trafić do Kancelarii?

Rozwody Kraków Adwokat Michał Słomka

Profesora Władysława Szafera 9/46
31-543 Kraków

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00
Sobota - Niedziela Nieczynne

Kancelaria znajduje się w najbliższym sąsiedztwie sądu w Krakowie, co niewątpliwie pozwala na szybszą i sprawniejszą obsługę Klientów oraz niezwłoczne podejmowanie pilnych czynności sądowych.

Ocena Google
4.8
Na podstawie 17 recenzji
×